Opublikowano przez admin

2. Czy informacje, które przekażę adwokatowi są bezpieczne?

Nadrzędnym celem Kancelarii jest respektowanie zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej. Adwokat zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, objęte tajemnicą adwokacką są wszelkie dokumenty i akta sprawy. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jest nieograniczony w czasie.