Blog

Często słyszysz określenie osoba nieletnia, młodociana, pełnoletnia czy małoletnia. Czy znasz różnice pomiędzy tymi pojęciami? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba nieletnia. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, mianem nieletniego obejmujemy trzy kategorie osób:

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z adwokatem i umówić na spotkanie. Wielokrotnie w mojej praktyce spotkałam się z sytuacją, w której klient przychodząc do kancelarii nie zastał adwokata bądź ten nie mógł poświęcić mu wystarczająco dużo czasu. Jeżeli masz wyznaczony termin spotkania, możesz mieć pewność, że adwokat zarezerwuje dla Ciebie tyle czasu, aby móc(..)