FAQ

Ze względu na charakter pracy adwokata, konieczność jego obecności poza siedzibą Kancelarii, m. in. w sądzie czy prokuraturze, w celu uzgodnienia dokładnego terminu spotkania z adwokatem, należy wcześniej skontaktować się z Kancelarią. Powyższe da gwarancję, że adwokat poświęci Państwu wystarczającą ilość czasu, aby dokładnie omówić wszelkie zagadnienia. W celu umówienia się na spotkanie, wystarczy zadzwonić(..)

Nadrzędnym celem Kancelarii jest respektowanie zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej. Adwokat zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, objęte tajemnicą adwokacką są wszelkie dokumenty i akta sprawy. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jest nieograniczony w czasie.

Każdy Klient Kancelarii traktowany jest indywidualnie, w związku z czym istnieje możliwość wyznaczenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii. Na życzenie Klienta, spotkanie z adwokatem możliwe jest również poza siedzibą Kancelarii.

Tak. Kancelaria działa głównie na terenie województwa podkarpackiego, jednak jeżeli sprawa naszego Klienta tego wymaga – także w innych częściach Polski. Kancelaria pozostaje zatem do dyspozycji również w sytuacjach, kiedy obsługa prawna będzie odbywać się poza Rzeszowem.

Koszt wynagrodzenia adwokata zawsze ustalany jest indywidualnie z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata uzależnionego od charakteru i skomplikowania sprawy. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT).

Honorarium można uiścić gotówką bądź przelewem. Kancelaria nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi. Numer rachunku bankowego Kancelarii to: 81 2490 0005 0000 4530 1847 6251.