Opublikowano przez admin

5. Jaki jest koszt wynagrodzenia adwokata?

Koszt wynagrodzenia adwokata zawsze ustalany jest indywidualnie z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata uzależnionego od charakteru i skomplikowania sprawy. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT).