Opublikowano przez admin

Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przez zakładami ubezpieczeń oraz sądami powszechnymi.

Kancelaria pomaga w szczególności w uzyskaniu:

  • – odszkodowania dla poszkodowanych uczestników wypadków komunikacyjnych,
  • – zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku,
  • – odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy,
  • – odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,
  • – odszkodowania z umów ubezpieczeń,
  • – odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.