Opublikowano przez admin

Windykacja należności

Windykacja należności

Kancelaria oferuje w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

Kancelaria w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych dostarcza Klientom narzędzi do skutecznego wyegzekwowania należności oraz radzi jak w mądry sposób postępować z dłużnikami.

Windykacja długów prowadzona przez Kancelarię oferuje doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, faktur, wynajmu lokalu, oświadczeń, kontraktów oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku.

Kancelaria udziela pomocy w zakresie:

  • – przygotowania wezwań do zapłaty,
  • – kontaktu z dłużnikiem i negocjacje,
  • – opracowania i egzekwowania realnego programu dobrowolnych spłat,
  • – pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
  • – reprezentowania przed sądem powszechnym,
  • – zabezpieczenia wierzytelności,
  • – uzyskania na drodze postępowania sądowego tytułu wykonawczego,
  • – przygotowywania wniosków egzekucyjnych,
  • – reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego.