Opublikowano przez admin

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Do zakresu świadczonych przez Kancelarię usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie kompletowania dokumentów oraz składania wniosków o przyznanie świadczeń emerytalnych, rentowych i świadczeń z pomocy społecznej. Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria oferuje pomoc m. in. w sprawach dotyczących:

  • – świadczeń rodzinnych i socjalnych,
  • – odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych,
  • – odwołań od decyzji lekarzy- orzeczników ZUS,
  • – rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS i KRUS.