Opublikowano przez admin

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • – obrony obwinionego,
  • – reprezentowaniu pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego,

Kancelaria zajmuje sie m. in.:

  • – udzielaniem porad prawnych na każdy etapie prowadzenia sprawy,
  • – reprezentowaniem w trakcie czynności wyjaśniających,
  • – reprezentowaniem w postępowaniu sądowym,
  • – sporządzaniem środków zaskarżenia,
  • – sporządzaniem pism procesowych.