Opublikowano przez admin

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Kancelaria oferuje:

  • – stałą lub okresową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
  • – kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakres m. in. prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa administracyjnego,
  • – przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m. in. umów sprzedaży, najmu, o dzieło,
  • – przygotowywanie analiz prawnych,
  • – doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych, udział w mediacjach,
  • – prowadzenie sporów sądowych – reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
  • – pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego,
  • – windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.