Opublikowano przez admin

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie m. in. :

  • – sporządzania opinii prawnych w sprawach w zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • – reprezentowania stron w toku postępowania administracyjnego,
  • – sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym,
  • – sporządzenia skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.